Nikko vẫn còn những di sản thế giới mà ở đó bạn có thể cảm nhận được lịch sử của đất nước Nhật Bản. Bên cạnh là những thắng cảnh thiên nhiên tuyệt sắc suốt