DU LỊCH CHÂU ÂU 1 NGA 7N6Đ – MOSCOW – SAINT PETERSBURG 06/06; 03/08 06/07 VN 44.900.000 45.900.000 2 NGA 9N8Đ- MOSCOW – SAINT PETERSBURG 20/04 30/03; 11/05*; 07/09*; 19/10*; 02, 16, 23, 30/11 27/04;14,17,19,21,24,26,28/93,10,12/10